A. Allmänt

A1 Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn
  Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn - kortversion
  Vetenskaplig bakgrund till A1
  Referenser till vetenskaplig bakgrund
  Information till MVC och BVC om A1
A2 Hembesök
A3 Läkarutlåtande för vårdbidrag
A5 Yrkesrådgivning
A6 Vaccination - riktlinjer vid allergifrågeställning
A7 Besök i skola/förskola
A8 Omhändertagande av ungdomar med astma och rutiner inför överföring till annan vårdgivare
A9 LVR - Mall för ifyllande av Luftvägsregistret
B. Definitioner

B1 Astmaterminologi och definitioner
B2 Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering (barn över 2 år)
C. Diagnostik

C1 Anamnesformulär- nybesök
C1a1 Lång 0 - 6 år
C1a2 Lång 7-17 år
C1b Kort
C2 Anamnesformulär - återbesök
C3 Frågeformulär användbara vid astmakontroll
C4 Pricktest
C5 Provokation i ögon
C6 Provokation - födoämnesallergi
  Provokationsprotokoll
  Mjölk
  Ägg med äggpulver
  Ägg med tillagat ägg
  Vete med formfranska
  Fisk
  Soja
  Hasselnöt
  Jordnöt
  Jordnöt, provokation snabbspår
  Återintroduktion av livsmedel
  Mjölk
  Ägg
  Jordnöt, återintroduktion/hemprovokation
C7 FPIES - provokation
  FPIES - dosberäkning vid provokation (Öppnar ett Excelblad, lås upp med kod bill)


D. Tillstånd - utredning och behandling

D1 Anafylaxi / anafylaktisk reaktion (länk till SFFA)
D2 Vilka bör utrustas med adrenalin som anafylaxiberedskap
D3 Allergisk rinokonjunktivit
D4 Bi- och getingallergi
D5 Urtikaria o angioödem
D6 Eksem
D7 Komjölksallergi
D8 Latexallergi
D9 Astma – akutbehandling.
D10 Astma – underhållsbehandling. (pdf) Alternativa fig1 o 2 (ppt)
D11 Ansträngningsutlösta andningsbesvär
D12 Allergi mot jordnöt och nötter
D13 Astma steg 5
D14 Överkänslighet mot antibiotika
D15 Överkänslighet mot lokalbedövningsmedel
D16 FPIES
  FPIES kalkylblad för dosberäkning. Lås upp med med "bill" (Excelark)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Egenvårdsplaner

E1 Egenvårdsplan anafylaxi
E2 Egenvårdspla astma
E3 Egenvårdsplan förkylningsastma