SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST)
I
BARN- OCH UNGDOMSALLERGOLOGI
Utarbetad av
Barnläkarföreningens grenspecialitet barn- och ungdomsallergologi

Introduktion:

Välkommen till utbildning i grenspecialiteten barn- och ungdomsallergologi.
Specialiteten är en påbyggnadsutbildning till specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

Redan för 30 år sedan fastställdes behörighetskrav till vissa tjänster inom ämnesområdet. 1992 blev barn- och ungdomsallergologi en egen specialitet, reglerna reviderades först 1997. Nu har reglerna åter reviderats och ny målbeskrivning gäller från 2009.

Här finner du:

  1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialistutbildning
 
  1. ST-mål i barn- och ungdomsallergologi
    • En övergripande målbeskrivning med föreskrifter från Socialstyrelsen som anger arbetets huvudsakliga mål och inriktning.
  1. Utbildningsplan
    • Barnallergisektionens rekommendationer och anvisningar angående utbildningens längd, placering och relation till den pediatriska utbildningen, handledning, kurser mm.
  1. Checklista
  1. ST-kontrakt

Anne Kihlström
Studierektor

Detta material har utformats av följande representanter från sektionen:
Anne Kihlström, Karin Fälth-Magnusson, Helene Axfors-Olsson och Göran Wennergren.