Styrelsen

Ordförande
Emma Goksör (även ansvarig för riktlinjekommitté: Allergi)Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus 416 85 Göteborg
Email: emma.goksor@vgregion.se

Sekreterare

Anna Winberg                          
Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå                   
E-mail: anna.winberg@umu.se

Kassör

Jon Konradsson
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
171 76 Stockholm 76 Stockholm
 E-mail: jon.konradsen@sll.se

Ordföranden för Riktlinjekommittéer

Allergi:               Emma Goksör (kontaktuppgifter se ovan)Lung:                 Anna Zingmark Terning                           anna.zingmark.terning@rjl.se    
      

Övriga styrelsemedlemmar

Lennart Nilsson, Linköping
E-mail: Lennart.J.Nilsson@regionostergotland.se
 
Daiva Helander, Stockholm 
E-mail: 
daiva.helander@sll.se