Riktlinjekommitténs medlemmar:
OBS! att @ i e-postadressen är ersatt med [at] för att hindra robotstyrd SPAM - adresstöld.
Byt [at] mot @ när du skriver in e-post adressen i adressfältet i ditt e-post program.
Bill Hesselmar
Barnmedklin
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg
bill.hesselmar[at]vgregion.se
Catrin Holgén (sekreterare)
Barn- och ungdomskliniken
Östersunds sjukhus
catrin.holgen[at]regionjh.se

Eva Landgren
Barn och Ungdomsmedicin Sundsvall
85186 Sundsvall
eva.landgren[at]lvn.se

Gunilla Hedlin
Astrid lindgrens Barnsjukhus
171 76 Stockholm
gunilla.hedlin[at]ki.se

Helene Axfors-Olsson
Barn- och Ungdomskliniken,
Centrallasarettet 351 85 Växjö
helene.axfors-olsson[at]kronoberg.se
Anne Kihlström
Barnsjukhuset Martina
Valhallavägen 91F
11428 Stockholm
anne.kihlstrom[at]ki.se
Göran Wennergren
Barnmedklin
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg
goran.wennergren[at]pediat.gu.se

Peter Meyer
Barnkliniken
Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg
peter.meyer[at]skane.se

Johan Alm
Sachsska Barnsjukhuset Södersjukhuset
118 83 Stockholm
johan.alm[at]ki.se
Lennart Nilsson
Allergicentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
lennart.j.nilsson[at]regionostergotland.se
Per Thunqvist
Sachsska Barnsjukhuset
118 83 Stockholm
per.thunqvist[at]sll.se
Hampus Kiotseridis
Allergikompetenscentrum Syd
Lunds barnläkarmottagning
Tunavägen 39G
223 63 Lund
hampus.kiotseridis[at]med.lu.se
Karin Lönnkvist
Barnsjukhuset Martina
Stockholm
karin.lonnkvist[at]bsmartina.se