Riktlinjekommittén Lungmedicin, medlemmar:

Anna Zingmark Terning (Ordförande)
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Länssjukhuset Ryhov,Jönköping
anna.zingmark.terning@rjl.se

Sten Erik Bergström
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Stockholm
sten.bergstrom@sll.se

Elsa Bona
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken SÄL
Södra Älvsborgs sjukhus(SÄL) , Borås
elsa.bona@vgregion.se

Helga Elidottir
Barn-och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus (SUS), Lund
Helga.Elidottir@skane.se

Thony Hörberg
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Centrallasarettet Växsjö
thony.horberg@ltkronoberg.se

Karsten Kötz
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
DSBUS, Göteborg
karsten.kotz@vgregion.se

Per Thunqvist
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Helsingborgs Lasarett
(per.thunqvist@sll.se )
persvante.thunqvist@gmail.com

Anna Winberg
Barn –och ungdomsmedicinska kliniken
Norrlands Universitetssjukhus(NUS), Umeå
anna.winberg@umu.se

Laszlo Kadar
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skaraborgs Sjukhus, Skövde
laszlo.kadar@vgregion.se