Kalendarium - BLFA, FFFA och internationella konferenser

Möten/kurser 2019

Januari31

Heldag

SFFA-mote "Angioodem och urtikaria", Goteborg

Februari22-25

Heldagar

AAAAI, San Francisco, USA

Mars21-22

Heldagar

Lunds Respiratoriska Nätverk, LURN: "Inflammation in the Lung" https://www.kaak.se/LURN

28

Heldag

Konsul Th C Berghs Stiftelse: Precision Medicine in Allergy and Asthma –
New Possibilities?
Svenska Läkaresällskapet, Sthlm.

April2

Heldag

SFFA Vårmöte, Aula Medica, KI
http://www.sffa.nu/event/varmotet-2019/

3-5

Heldagar

Svenska Lungkongressen, Aula Medica, KI
https://mkon.nu/svenska_lungkongressen_2019

8-10

Heldagar

ST-kurs födoämnesallergi, Sachsska

Maj18-22

Heldagar

ATS, Dallas, USA

Juni1-5

Heldagar

EAACI, Lissabon, Portugal

19-21

Heldagar

Bronchitis X symposium: Prevention and resolution of lung disease, Groningen, The Netherlands. http://www.bronchitisx.nl/

September28/9-2/10

Heldagar

ERS, Madrid, Spanien

Oktober14-18

Heldagar

SK-kurs barnallergologi, ALB

17-19

Heldagar

PAAM: Pediatric Allergy and Asthma Meeting, Florens, Italien

December12-14

Heldagar

WAC: World Allergy Congress, Lyon, Frankrike
https://www.wac2019-allergy.com/


Kalendarium - direktlänk från SFFA: