OBS - MEDLEM -ansökan, ändring av uppgifter - OBS Nyheter

 

Vår medlemsavgift är 200:-/år.
Betalas till postgiro 4789907-5 

Eller Swish 1230494971 §q00

')    
VIKTIGT!
Eftersom medlemsutskick endast går ut via mail är det viktigt att ni håller oss uppdaterade om aktuell mail-adress. Ändring av mailadress kan göras via formuläret ovan, eller direkt till sekreterare Anna Winberg (anna.winberg@umu.se)

EXTRA MEDLEMSUTSKICK 200430
TILL MEDLEMMAR I BLFs DELSEKTION FÖR ALLERGOLOGI OCH LUNGSJUKDOM

Vi måste tyvärr meddela att årets planerade höstmöte i Linköping 16-18 september blir inställt på grund av den rådande osäkerheten kring Covid-19 pandemin. Höstmötet flyttas fram tills nästa år och kommer att gå av stapeln i Linköping 16-18 september 2021.

Årsmötet kommer istället att hållas som ett webinarium fredag förmiddag 18 september, där ni efter anmälan kommer att kunna delta via länk. Vi planerar för att deltagare i anslutning till årsmötet även ska få ta del av ett kortare föreläsningsprogram med aktuella och spännande ämnen inom ramen för barnallergologi. Vi återkommer under maj månad med information kring föreläsningsprogram och hur man anmäler sig till web-mötet.

Stöd till läkare och sjuksköterskor på Allergi- och lungmottagningar som ger råd till patienter med lungsjukdom och astma
Läs här

 


Aktuellt om Covid-19:

"Stöd till vårdpersonal för att skilja mellan allergi och infektion

Vi rekommenderar att folkhälsomyndighetens råd angående COVID-19 skall följas och inlägget är endast ett stöd I diagnostik för vårdpersonal.

Under vår och försommar har många barn symtom av sin pollenallergi. Symtomen yttrar sig i form av KLÅDA i ögon och näsa, nästäppa, nysningar och ibland trötthet.

Dessa symtom kommer när pollenhalterna är måttliga till höga (www.pollenrapporten.se). Symtomen vid pollenallergi varar ofta under flera veckor och minskar oftast påtagligt om man tar allergimediciner, t.ex. antihistamintablett och nasal kortisonspray.

Dessa symtom ska inte förväxlas med luftvägsinfektion där typiska symtom är halsont/heshet, torrhosta, huvudvärk och ibland feber.

Nästäppa och nysningar är vanligt även vid luftvägsinfektioner men sällan i kombination med klåda. Symtom vid luftvägsinfektioner försvinner ofta inom någon vecka

Äldre barn och ungdomar som haft sin pollenallergi under flera år känner ofta igen sina pollenbesvär, och kan ofta skilja dem från förkylning. Men det är inte lika lätt för småbarn, eller vid nydebut av pollenallergi, varför man vid osäkerhet skall tänka i termerna infektion innan man säkert vet om det är allergi.  (BLF-AL 200327)"

"Inget talar idag för att astma och allergi hos barn utgör någon ökad risk för allvarlig sjukdom med COVD19, men astman bör vara välbehandlad eftersom man då klarar virusinfektioner bättre. BLF-AL 200318"
Bra att låta spädbarn smaka all typ av mat under första året (de nya råden finns här)

Nu byter vi webbadress till www.blfallergilung.se

Komponenthandboken !!! Vår egen” bok Sektionens historia

om IgE-antikroppar mot allergena komponenter, ersätter tidigare kompendiumskrivs av Sten Dreborg med hjälp av Bengt Kjellman, Göran Wennergren mfl. En första publicering har skett i tidningen Barnläkaren. Nu finns den i sin helhet här på webbplatsen. Klicka på bilden
Allergiartiklar i tidningen Barnläkaren  

Barnläkaren nr 2/2017 har tema allergi med många intressanta artiklar, och en hel del nyheter.


Barnläkaren nr 5/2014 har temat Pulmonologi/Astma och har kommit på nätet. Flera av sektionens medlemmar har medverkat. Göran Wennergren och Gunilla Hedlin är temaredaktörer.
Även Barnläkaren Nr 6/2014 är högintressant för barnallergologer.

TEMA: IMMUNOLOGI/ALLERGI
Primära immuneffekter – livsviktiga att diagnosticera och behandla tidigt Anders Fasth
IgA-brist – ett av de vanligaste immunbristtillstånden hos barn Lennart Hammarström
Genetik, epigenetik och allergisjukdomar Cilla Söderhäll
Immunologin bakom allergi Anna Rudin
Den allergiska marschen Emma Goksör
Allergiprevention – vad kan vi göra? Christina West
Kan livsstil skydda allergiutveckling? Johan Alm
Allergi, astma och vaccination
Harmut Vogt, Lennart Nilsson
Intralymfatisk immunoterapi (ILIT)
Jon R Konradsen, Gunilla Hedli

Här kan du söka på hemsidan: